My Wig Wam world

14 mars 2014 er en trist dag . Da Wig Wam offentlig gjorde at di går hver til sitt etter 13 år. 

 31 august 2013 var Wig Wam sin siste konsert.